úterý 7. srpna 2012

30 Day Book Challenge - Den 7.

Den sedmý: Kniha, ze které umím citovat/recitovat


Kniha: Máj
Autor: Karel Hynek Mácha
Anotace: Máj je lyrickoepická skladba Karla Hynka Máchy vydaná roku 1836. Bývá považována za vrcholné dílo českého literárního romantismu. Mácha v této skladbě zcela vybočil z obrozeneckého programu 1. poloviny 19. století a pojal ji jako osobní zpověď rozervaného romantického člověka plného nejistot a otázek po smyslu života.

Už na základce, asi jako většina z nás, jsem se nazpaměť učila nejznámější verše z Máje. Pamatuji si je dodnes:

Byl pozdní večer - první máj -
večerní máj - byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za tvůj komentář. :)